прапор Украiни герб Украiни
Чистоводiвський НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
прапор Чистоводiвський  прапор харьк областi

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти – відповідає ліцензійним умовам (ЗУ “Про освіту” Розділ ХІІ п.3 п.п.6)